Studie: Práce doma si vybírá větší daň na ženách

Moderní komunikační technologie nám umožňují snadno setrvat v kontaktu s prací i po pracovní době. Nejen, že tak znesnadňují rovnováhu mezi prací a soukromím, ale také poškozují naše zdraví. Vyplývá to alespoň ze studie amerických pracovníků, kterou provedla University of Toronto a otiskl odborný časopis Journal of Health and Social Behavior. Existují však rozdíly mezi muži a ženami.

Ukázalo se, že ženy, které po pracovní době často kontaktují nadřízení, kolegové nebo klienti, prožívají větší stres než muži ve stejné situaci. „Nejdříve jsme si mysleli, že ženy prožívají větší stres proto, že pracovní kontakt mimo pracovní dobu více koliduje s jejich rodinnými povinnostmi než v případě mužů,“ vysvětluje vedoucí studie Paul Glavin. „Nebyl to však ten případ. Zjistili jsme, že ženy dokáží zvládnout svou práci a rodinu stejně dobře jako muži, cítí se však provinileji, když jsou kontaktovány v pracovní záležitosti.“

Ženy dle výzkumu pociťují vinu za to, že se věnují pracovním záležitostem i doma i v případě, kdy to nijak nezasahuje do jejich rodinného života. U mužů se tento pocit viny výrazně nižší.

Druhý autor studie Scott Schieman dodává, že ženy sice přebírají ústřední roli jakožto živitelky v dnešních domácnostech se dvěma příjmy, rodinné povinnosti jsou však stále svázány se silnými kulturními normami. „Tyto síly vedou ženy ke zpochybňování či negativnímu hodnocení jejich role v rámci rodiny, když se doma věnují pracovním záležitostem,“ shrnul Schieman.

-kk-

Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily