Studie: Matky, které pracují, jsou pro své děti přínosnější

Ilustrační snímek

Dobrá zpráva pro pracující matky, které se obávají o budoucnost svých dětí a cítí vinu, že se jim nemohou věnovat tak, jako kdyby nepracovaly. Děti pracujících matek častěji získají práci s vyšší odpovědností a vydělávají více peněz než děti nepracujících matek. Ukázala to studie Harvard University, která zkoumala reprezentativní vzorky mužů a žen z 24 rozvinutých zemí v Americe, Austrálii, Evropě, Asii a na Středním východě, včetně České republiky.

Existuje jen velmi málo věcí, o kterých víme, že mají tak jasný vliv na genderovou nerovnost jako výchova pracující matkou,“ říká autorka studie s názvem Mums the Word! Kathleen L. McGinnová.

Její výzkum analyzoval data z Mezinárodního programu sociálního výzkumu (ISSP), což je nejrozsáhlejší kontinuální výzkumný program na světě zaměřený na zkoumání postojů a hodnot, z let 2002 a 2012. Základní otázka zněla: „Vykonávala vaše matka placenou práci v době od vašeho narození do vašich 14 let?“. Výzkumný tým zjišťoval, jaký vliv na děti má vyrůstání s pracující matkou s ohledem na jejich budoucí zaměstnání, odpovědnost v zaměstnání, výdělek, rozdělení domácích prací a péči o rodinné příslušníky.

Prací pomáháte sobě i svým dětem

Skutečnost, že děti pracujících matek častěji pracují než děti nepracujících matek, platí dle zjištění studie bez pohledu na pohlaví. Pokud však jde o odpovědnost v zaměstnání a výdělky, větší pravděpodobnost dosáhnout lepší práce a vyššího platu mají dcery pracujících matek (než synové pracujících matek). Muži vychovaní pracujícími matkami pak častěji pomáhají v domácnosti a věnují více času péči o rodinné příslušníky než synové nepracujících matek.

Pracující rodiče často cítí vinu, že se svými dětmi netráví dostatek času. Kathleen L. McGinnová však vysvětluje: „Tento výzkum nám říká, že pomáháte své rodině nejen ekonomicky – a sobě profesionálně a emocionálně, pokud děláte práci, kterou máte rádi – ale pomáháte i svým dětem. Myslím si, že práce matek i otců v zaměstnání i v domácnosti je signálem pro děti, že zapojení do práce i domácnosti je stejně přínosné pro muže i ženy.

Celá studie je k dispozici ke stažení zde.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge