Studie: Kreativní lidé častěji podvádějí

V obchodním světě se neustále mluví o nutnosti být co nejinovativnější a nejkreativnější. Je ale kreativita pro firmy vždy dobrá? Tuto otázku si položili američtí akademičtí výzkumníci Francesca Gino z Harvard Business School a Dan Ariely z Duke University. Společně se zaměřili na to, zda a do jaké míry vede kreativita k neetickému chování.

Pomocí série studií došli k závěru, že kreativní lidé mají větší tendenci podvádět než ti, kteří kreativitou neoplývají. Navíc se ukázalo, že podpora kreativního chování posiluje i neetické postupy. To je pro svět, v němž se kreativita podporuje ve všech možných podobách, poměrně závažné zjištění.

Kreativita není ve své podstatě špatná věc, manažeři by se s ní však měli naučit lépe zacházet. Kreativní proces ve firmě je třeba strukturovat tak, aby se v maximální možné míře využilo jeho výhod, zároveň je však nutné znát nevýhody a počítat s nimi.

Celá studie s názvem The Dark Side of Creativity: Original Thinkers Can Be More Dishonest je k dispozici na stránkách Harvard Business School zde.

-kk-

Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge