Studie: Jihoevropští manažeři mají k pohodářům daleko

Tradiční stereotypy spojované s pohodovým středomořským životním stylem se neodrážejí v jihoevropské pracovní kultuře. Vyplývá to alespoň ze studie společnosti Hay Group. Ta dokonce tvrdí, že jihoevropská „pohoda“ a severoevropská „přísnost“ fungují v pracovní kultuře zcela opačně.

Firmy ve „studené“ severní Evropě si dle Hay Group dokázaly vytvořit vřelejší pracoviště než jejich jihoevropští konkurenti. Příčinou je silná rozdílnost vůdcovských stylů, kdy jihoevropské firmy zdůrazňují autoritu, zatímco severoevropské představují prostředí založené na demokratickém leadershipu.

Ze studie vůdcovských stylů a organizačního klimatu, v jejímž rámci hodnotilo téměř 72 tisíc zaměstnanců více než 14 tisíc manažerů z 375 předních evropských firem, vyšla nejhůře Itálie. Demotivující nebo nejvýše neutrální pracovní klima vytváří 68 % italských manažerů. Následují Francouzi a Španělé (64 %). Naopak nejpodnětnější klima vyvářejí svým zaměstnancům Rusové a Ukrajinci, Skandinávci nebo Němci.

Mapu evropského klimatu pracovní kultury si můžete prohlédnout na stránkách Hay Group zde.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork