Studie: Etika stále není pro firmy prioritou

Výzkum mezi řediteli pro etiku a dodržování pravidel (ethics and compliance executives) ve 107 globálních společnostech ukázal, že téměř šest z deseti těchto ředitelů považuje za svůj primární úkol zajistit etické chování a propojit je s klíčovými firemními hodnotami.

Zbývajících 42 % vidí dle výzkumu s názvem 2010-2011 Ethics & Compliance Leadership Survey svůj hlavní úkol v zajištění dodržování zákonných a regulačních povinností. Výzkum zpracovala newyorská společnost LRN Corp., která se zabývá vzděláváním v oblasti etiky a dodržování pravidel.

Výzkum však dále ukázal, že oslovení ředitelé cítí v možnosti podporovat a udržet etickou firemní kulturu jistá omezení. 57 % uvedlo, že jejich firma nepřikládá etice a dodržování pravidel stejnou váhu jako obchodním výsledkům v rámci hodnocení výkonnosti. 54 dokonce uvedlo, že jejich firma nijak formálně neoslavuje projevy etického vůdcovství.

-kk-

Zdroj: Human Resource Executive Online - novinky, strategie a zdroje pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resource Executive Online