Studie: Co dělá spokojené zaměstnance?

Ilustrační snímek

Co nás vlastně motivuje k práci? Průzkumy ukazují, že zdaleka nejde pouze o peníze. V tom, jestli jsme v práci spokojení, hraje významnou roli celá řada čistě psychologických faktorů – a s nimi je spojeno i naše pracovní nasazení. Server CallCentre přinesl výsledky průzkumu nazvaného Employee Engagement: How British business measures up. Tuto zprávu o stavu spokojenosti zaměstnanců v Británii a o míře jejich nasazení v práci přinesla společnost Red Letter Days.

Motivační faktory

I přestože byl průzkum prováděn v Británii, jeho cíle a výsledky jsou natolik univerzální, že jistě mohou sloužit k lepšímu vhledu i do české pracovní kultury. Podle zveřejněného výzkumu patří mezi nejúčinnější motivační faktory paradoxně ty nejjednodušší a prakticky beznákladové – pochvala a podpora vedoucího. 92 % aktivně zapojených a spokojených zaměstnanců uvedlo, že je jejich vedoucí chválil za pokroky a zhruba u stejného poměru respondentů je jejich další růst aktivně podporován ze strany managementu.

Z průzkumu dále vyplývá, že mezi základními podněty k aktivnímu zapojení zaměstnanců jsou pocit, že firmě na nich záleží, dobré vztahy na pracovišti, možnost dalšího vzdělávání, zajištění školení a obklopení týmem, který odvádí kvalitní práci.

Demotivační faktory

Jak vypadá demotivující pracovní prostředí? Mezi faktory, které nejvíce „ubíjejí“ pracovní nasazení, se opět řadí ryze psychologické aspekty, které souvisí se snižováním osobnosti zaměstnance a s nevírou v jeho schopnosti. Nejčastěji zmiňovanými demotivujícími faktory jsou přehlížení práce a úsilí zaměstnance ze strany společnosti, malá šance ovlivnit dění ve firmě a nezájem o názor zaměstnanců ze strany managementu.

Často také chybí školení, možnost růstu a pocit docenění. Objevují se i bizarní situace, které vyloženě odporují aktivní práci – nejasnost v tom, co má pracovník dělat, nebo neposkytnutí vhodné techniky a vybavení k práci.

-mm-

Zdroj: Callcentre.co.uk - britský web věnovaný řízení call center
Zobrazit přehled článků ze zdroje Callcentre.co.uk