Stres management: Klíč k udržení podniku (podnikatele)

Naučit se ovládat stres může být k dosažení dlouhodobého úspěchu stejně důležité jako dosahování zisku. Studie potvrzují, že kdo to nezvládne, ten končí.

Podnikání však funguje ruku v ruce se stresem. Jen polovina podnikatelů si dokáže najít čas na rodinu a přátele. Klíčem je tedy nalezení správné rovnováhy mezi prací a životem. Právě to je ale velmi obtížné. Podnikatel má totiž mnohem více starostí než řadový zaměstnanec: Splácení půjček, utrácení prostředků, nesplácení pohledávek, vysoké výdaje, atd. Podnikatel pracuje více než předtím, je přetěžován a přepracován. Kromě toho bývá především v počáteční fázi podnikání osamocen.

Podle expertů však lze dosáhnout určité rovnováhy mezi prací a rodinou (přáteli), i když máte hodně dlouhou pracovní dobu. Portál Business News Daily doporučuje:

 • Dodržujte určitý režim, jako byste byli v normálním zaměstnání.

 • Každé ráno si den pečlivě naplánujte.

 • Jasně si vytyčte priority. Soustřeďte se na ty, které mohou přinést ovoce.

 • Zpočátku se soustřeďte na marketing a nenechte se zcela zahltit administrativou.

 • Své cíle opakovaně hodnoťte a přizpůsobujte. Nenechte se však od nich odvést.

 • Sežeňte si pomoc.

 • Vytvořte si svou sociální síť, která vás podrží. Jde zejména o rodinu, přátele, či jiné podnikatele.

 • Podnikání neobětovávejte vztahy.

 • Vstaňte brzy a choďte na procházky.

 • Řádně se stravujte (tj. ne u psacího stolu).

 • Pijte hodně vody.

Zkrátka musíte i nadále žít jako normální člověk.

Postupem času se navíc musíte naučit, jak podnik řídit, aniž byste byl stále pod tlakem. Vytvořením efektivní organizační struktury se stres rozloží na více úrovní a tím zároveň vzroste produktivita všech zaměstnanců. Právě nalezení vhodných lidí, kteří převezmou část zodpovědnosti, je další cestou ke snížení stresu.

Po celou dobu však mějte na paměti především důvod, proč jste začali podnikat. To vám pomůže udržet si správný směr. Pocit, že máte věci pod kontrolou, je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které snižují stres.

-th-

Zdroj: Business News Daily - průvodce světem podnikání především pro začínající podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business News Daily