Střední manažer vydrží nejvíce

Výkonní ředitelé a prezidenti amerických firem jsou překvapivě křehcí oproti svým podřízeným vedoucím pracovníkům. Ukázal to výzkum mezi dvěma tisíci manažery provedený personálně-konzultační společností PsyMax Solutions. Jako nejodolnější se ukázali být střední manažeři. Pravděpodobně to souvisí s povahou jejich práce – neustále získávají zpětnou vazbu od lidí na stejné úrovni, nad nimi i pod nimi.

Manažeři ve středu organizační struktury by měli vynikat silou v řízení stresu a zachování odolnosti vůči frustraci, nespokojenosti a kritice. Pokud se jejich odolnost nebude rozvíjet, může nastat vážný problém. V takovém případě pak hrozí, že se vlivem stresu a frustrace stanou defenzivními a nedokáží překonávat překážky.

Každý, kdo chce rozvíjet svou odolnost, by měl být připraven přijímat kritiku a učit se z ní. Měl by se také snažit sdílet své myšlenky a reakce s ostatními, nepotlačovat je. Přílišná emocionální kontrola uzavírá vrátka schopnosti komunikovat a naslouchat. Manažer na jakékoli úrovni by neměl nechat lidi bez zájmu a naslouchání.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues