Stavební bloky časového plánování

Osobní produktivita záleží na tom, jak dobře si dokážeme zorganizovat svůj čas. Efektivní denní rozvrh se dá sestavit ze tří bloků.

- Velké bloky – Základ dne. Založte svůj pracovní den na delším nerozděleném časovém bloku, kdy se budete věnovat složitější práci. Ideální délka je hodina až hodina a půl, tedy asi 20 % osmihodinové pracovní doby. V průběhu této doby nezvedejte telefony ani nevyřizujte e-maily. Když si dokážete takto zablokovat dvacet procent svého času, zvládnete tím osmdesát procent denní práce.

- Střední (skupinové) bloky – Multitasking není vždy nejlepší řešení. Neustálý multitasking zpomaluje. Měli byste proto raději spojovat podobné aktivity do kratších časových bloků, například telefonování, vyřizování e-mailů, čtení či zakládání dokumentů. Délka těchto bloků závisí na povaze práce

- Malé bloky – Nové a méně prioritní úkoly. Nové a méně důležité úkoly můžete plnit mezi ostatními bloky. Může jít o prosbu kolegy o pomoc, odpovídání na otázky, vyplňování formulářů a další povinnosti, které nezapadají do vašich hlavních časových bloků.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher