Stav týmů v dnešních organizacích

Jakou roli hrají týmy v dnešních organizacích? Tuto otázku si položili odborníci z amerického Centra pro kreativní vůdcovství (CCL) při zpracování studie s názvem The State of Teams. Výzkumu se během šesti měsíců zúčastnilo 188 absolventů vzdělávacích programů CCL, většinou z řad vyšších manažerů. Cílem bylo odhalit, jaké výzvy, potřeby a zákonitosti řídí soudobé pracovní týmy. „Týmy nejsou lékem na všechno,“ říká vedoucí studie André Martin. „Stále však žijí a fungují a zůstanou důležitou součástí úspěchu organizací.“

- Týmy jsou klíčovým předpokladem úspěchu. Na tomto názoru se shodlo 91 procent respondentů. 11 procent se naopak domnívalo, že týmová práce je na ústupu.

- Týmoví vůdci musejí mít talent ve více oblastech. Očekává se od nich, že budou výborní komunikátoři a diplomati s projektovými dovednostmi. Měli by ovládat organizování, rozhodování a určování priorit. Důležitou roli u nich hrají také osobnostní rysy, jako jsou intelektuální schopnosti, pružnost a odvaha.

- Spolupráce je základ. 87 procent respondentů se domnívá, že úspěšný chod firem vyžaduje spolupráci mezi jednotlivými týmy. Týmy podle nich mohou fungovat jen v kontextu ostatních týmů, což pro jejich vůdce znamená zvýšenou potřebu vycházet s více lidmi. Vyžaduje se od nich, aby dokázali překračovat své hranice, vyjednávat, přesvědčovat a budovat vztahy.

- Týmoví vůdci čelí třem základním výzvám. Podle 90 procent respondentů musejí působit ve více než jednom týmu. Dvě třetiny respondentů upozornili na nutnost řízení spolupráce geograficky rozptýlených členů týmu. Polovina se pak domnívala, že klíčem k úspěšnému řízení týmu jsou sponzoři.

- Týmy fungují hůře, než by mohly. Většina respondentů nepovažuje fungování týmů za optimální. Základní nedostatky spatřuje ve špatné koordinaci aktivit, časté obměně členů týmů a neefektivním řešení konfliktů.

- Koučování a spolupráce jsou oblastmi pro další rozvoj. Respondenty nejvíce zajímaly možnosti rozvoje zaměřené na týmové koučování, členství v týmech a možnosti spolupráce.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership