Spolupráce v době nejistoty

Dnešní vedoucí a manažeři se musí na pracovištích a ve firmách potýkat se značným stupněm nejistoty. Stabilní struktury jsou pryč, neustále probíhají nějaké reorganizace, kladou se velké požadavky na výkonnost a řízení procesů. Jinými slovy, lidé musí spolupracovat, aby v tomto světě obstáli. Pro účinnou spolupráci jsou potřeba lidi, kteří vědí, jak spolupracovat, a prostředí, které je podporuje.

„Spolupracující organizace“ podporují flexibilní myšlení a jednání, poskytují rozhodujícím jedincům možnost reagovat na nové problémy a příležitosti, zlepšují porozumění mezi jednotlivými účastníky a posilují důvěru mezi odděleními. Lidé jsou zde motivováni k tomu, aby svými nápady přispívali ke společnému cíli. Vůdčí osobnosti, které chtějí vytvořit ve firmě prostředí podporující spolupráci, se musí držet následujících zásad:
* Posilovat v jednotlivých odděleních pocit odpovědnosti za změny, a to na všech úrovních. Tváří-li se určitá akce, jako kdyby byla nařízena shora, lidé na ni nereagují. Do procesu změny by měli být zapojeni všichni významní zaměstnanci a jiné osoby.
* Postupovat po jednotlivých fázích. Jestliže se zainteresovaní jedinci nedokážou shodnout na problému, nedokážou se později shodnout ani na řešení. Lidé musí pochopit, proč se systém potřebuje změnit, musí se shodnout na tom, co nefunguje, ocenit to, co funguje a hovořit otevřeně o dysfunkčních aspektech firemní kultury.
* Navrhněte mapu postupu. Ta je potřeba pro kontrolu a řízení snah o změnu. Díky této mapě si mohou vedoucí pracovníci stanovovat konkrétní krátkodobé a dlouhodobé cíle a zapřemýšlet nad sledy aktivit, vedoucích ke změně kultury, strategií, odměňovacích systémů a technologií.
* Jmenujte osoby odpovědné za celý proces a snažte se podporovat lidi v tom, aby si vyměňovali informace a znalosti. Efektivitu procesu změny do značné míry určuje efektivita a produktivita firemních porad. Porady musí představovat model spolupráce ve všech třech dimenzích – výsledky, procesy a vztahy.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com