Spojené státy bojují se šikanou na pracovišti. Zatím pomalu

Je známo, že šikana na pracovišti, tzv. bullying, způsobuje stres, deprese či dokonce vyvolává úvahy o sebevraždě. Nový výzkum americké organizace Workplace Bullying Institute (WBI) však ukazuje, že její dopady mohou být horší než v případě sexuálního obtěžování. Zaměstnanci, kteří zažívají šikanu, totiž uvádějí více stresu, úzkosti a deprese než oběti sexuálního obtěžování. Navíc častěji trpí bolestí hlavy a břicha či nemocemi pohybového aparátu, jsou méně spokojení se svou prací i celkovým životem.

Zajímavé je, že oběťmi tyranů na pracovištích nebývají vždy jen introvertní samotáři. Často jde naopak o bystré a společenské lidi, kteří jsou oblíbení i respektovaní, dobří ve své práci a mají silný smysl pro etiku a spravedlnost. Tyranům pak vadí dovednosti těchto lidí, které oni sami nemají.

Firmy v USA většinou mají pravidla pro oznamování šikany na vyšší místa, výzkum však uvádí, že pokud se oběť pokusí ozvat, často tím svou situaci pouze zhorší. Potrestat tyrany je totiž těžké, jelikož americké federální zákony stále tuto problematiku neřeší, na rozdíl od sexuálního obtěžování, diskriminace na základě rasy, barvy pleti, národnosti, náboženství, pohlaví, postižení nebo věku.

V roce 2007 obdržela americká Komise pro rovné pracovní příležitosti (EEOC)12 510 obvinění ze sexuálního obtěžování, z nichž vyřešila 11 592. Podobná data pro oblast šikany na pracovišti neexistují. Pro zaměstnance je proto v současné době nejvhodnější obracet se na místní soudy ve státech, které již přijaly určitá opatření pro řešení tohoto fenoménu. Zatím však jde o velmi zdlouhavá jednání a federální zákon je v nedohlednu.

-kk-

Zdroj: ABCNews - zpravodajský server televizní a rozhlasové společnosti American Broadcasting Company (ABC)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ABCNews