Specifika "krizového" řízení zaměstnanců na částečné úvazky

Řízení zaměstnanců má v současných ekonomických podmínkách řadu podob. Když se firma potýká s nižším prodejem, manažeři se snaží udržet náklady propouštěním a více se spoléhají na zaměstnance pracující pouze na částečný úvazek nebo smluvní partnery. Tito zaměstnanci však vyžadují zvláštní přístup k řízení produktivity a poskytování zákaznických služeb. Článek radí, jak co nejlépe zapojit zaměstnance na částečný úvazek do pracovní síly.

- Vytvářejte odpovídající popisy práce. To, že zaměstnanec nepracuje na plný úvazek, ještě neznamená, že byste mu měli přidělovat spousty nejrůznějších úkolů. Jelikož tito zaměstnanci budou v kanceláři trávit kratší dobu, je třeba stanovit jim jasné cíle a očekávání.

- Přidělujte jim jednotlivé projekty. Je to efektivnější, než je umisťovat do týmů nebo oddělení. Dejte jim práci, která bude jasně orientovaná na konkrétní úkoly.

- Nezacházejte s nimi jako se zaměstnanci druhé kategorie. I když tito zaměstnanci nebudou v kanceláři každý den, stále budou součástí vaší pracovní síly. Ujistěte se proto, že budou zapojeni do celofiremní komunikace a informováni o důležitých rozhodnutích, která ovlivní jejich oddělení. Důležité je také zajistit, aby tento přístup nedodržovali jen manažeři, ale všichni zaměstnanci.

- Sbírejte kontaktní informace. Mohou nastat dny, kdy bude třeba vyřešit určité naléhavé úkoly, ale vaši zaměstnanci na částečný úvazek nebudou v kanceláři. Ujistěte se proto, že víte, kde je můžete zastihnout a že vědí, kdy mají odpovídat na vaše telefonáty.

- Rozvrhujte pravidelné porady. Naplánujte je na hodiny, kdy jsou všichni zaměstnanci přítomni. Pomůžete tak všem, aby se cítili být zapojeni do firemního rozhodování. Dobré je také pravidelně se scházet se zaměstnanci na částečný úvazek k diskusi o jejich problémech.

- Seznamte se s pracovním právem. Důležité je vědět především to, kolik času můžete po zaměstnancích na částečný úvazek vyžadovat a jaké výhody jim můžete poskytovat. Také při pracovních pohovorech se chovejte, jako byste přijímali zaměstnance na plný úvazek. Vyvarujte se otázek ohledně soukromí, dětí apod.

- Myslete na to, že na částečný úvazek mohou pracovat manažeři i nižší zaměstnanci. I manažerské pozice můžete obsazovat zaměstnanci na částečný úvazek. Rozhlédněte se po své organizaci a určete, ke kterým pracovním funkcím můžete přistupovat kreativněji.

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com