Snažte se vyhnout komunikačním zlozvykům

Umění komunikovat s lidmi patří k hlavnímu poslání manažera. Zručnost komunikovat získáváme především na základě životních zkušeností, prostřednictvím práce, kterou vykonáváme. Efektivně komunikovat, motivovat lidi k pracovnímu výkonu znamená vědět, jak s nimi jednat a jak je ovlivnit a jak si vybudovat respekt a důvěru.

Komunikace nebývá jen příjemná. Významný podíl na tom mají různé zlozvyky, které si často ani neuvědomujeme. Jejich používáním dochází k různým nedorozuměním, které ovlivňují úroveň komunikace v negativním slova smyslu. Mezi ně patří například zevšeobecňování, neposlouchání, čtení myšlenek, falešný dialog, nedostatek empatie či nedostatek zpětné vazby.

Jednou z metod vyvíjení nátlaku při rozhovoru bývá velmi často právě zevšeobecňování. Může vyvolávat pocit viny, obviňování, agresivitu. Dobrý manažer musí umět i poslouchat. Tím, že druhého posloucháme, ukazujeme, že ho ctíme, že nás jeho názory zajímají. Obecné pravidlo je takové, že máme poslouchat druhého stejně, jako mluvíme.

Číst myšlenky druhého dokážeme, pokud ho dobře a dlouho známe. Nebezpečí tohoto zlozvyku spočívá v tom, že automaticky předpokládáme, co si ten druhý myslí. Důsledkem bývá zklamání, nedorozumění nebo konflikt.

Nejdůležitější je si všechny své komunikační zlozvyky uvědomit, abychom je mohli odstranit.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk