Slova, slova, slova

Řada vedoucích pracovníků se domnívá, že slovy nemůže sobě ani svým zaměstnancům ublížit. Opak je ale skutečností. Nejde přitom o případy, kdy jsou manažeři sarkastičtí, podráždění, rozzlobení, frustrovaní nebo jinak emocionálně zatížení. Mluvíme o každodenní běžné volbě slov. Slova vytvářejí dojmy, obrazy a očekávání. Budují psychologické spoje, tedy způsoby, jimiž přemýšlíme. Slova produkují činnosti, a proto existuje silné spojení mezi používanými slovy a výsledky, které tím získáme.

Představme si například slova **utratit** a **investovat**. Chtěli byste, aby banka vaše peníze raději utratila, nebo investovala? Utrácení předem evokuje ztracené peníze, a tudíž by se mělo mluvit spíše o investicích. Vyzkoušejte to na jednání o firemních rozpočtech a uvidíte, jak volba slov může ovlivnit uvažování lidí. Podobně je tomu se slovy **problém** a **výzva**. Chtěli byste, aby váš nadřízený viděl vaši chybu jako problém, nebo jako výzvu? Různá slova evokují různé pocity a manažer by měl dokázat vybrat ty pozitivnější.

Špatně vybíraná slova mohou zničit nadšení, oslabit sebedůvěru, snížit očekávání a držet lidi zpátky. Správně volená naopak motivují, nabízejí naději, vytvářejí vize, pozitivně ovlivňují myšlení a výsledky. Úspěšní manažeři zvládají výběr slov tak, aby pracovala pro ně, nikoli proti němu.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How