Šest otázek efektivního koučování

Z manažerského pohledu je úkolem koučování nahradit neefektivní chování smysluplnějším a vhodnějším. Od koučovaných si to žádá přijetí jiného pohledu na věc a opuštění starých vzorců chování. Vůdci mohou svým svěřencům pomoci ke změnám, když do svého působení zakomponují následujících šest otázek:

- Otázka zázraku. Soustředí koučované na chování zaměřené na řešení problémů a vyvolává pozitivní obrazy budoucnosti. Má tuto formu: „Když jste spali, stal se zázrak a vyřešil váš problém. Protože jste spali, nejste si toho vědomi. Když jste se vzbudíte, co vidíte, že děláte jinak?“ Upravte si tuto otázku podle svého stylu koučování. Vaše verze může vypadat například takto: „Představte si, že pracujete efektivněji. Co ve skutečnosti děláte?“

- Otázka výjimek. Dává koučovaným možnosti, jak rozpoznat dovednosti, které již mají, ale neuvědomují si je nebo je správně nevyužívají. Jde o otázky jako: „Jsou situace, ve kterých jste schopní…? Popište je.“ Identifikací pozitivních výjimek dáváte zaměstnanci najevo, že když někdy nepracuje nejvýkonněji, jindy ano.

- Otázka stupně. Pomáhá ujasnit danou situaci v perspektivě vzhledem k nejlepším a nejhorším alternativám. Kouč použije stupnici od jedné do deseti, aby zaměstnanec zhodnotil například, jak dokáže poskytovat zpětnou vazbu kolegům. Pokládá pak otázky jako: „Co můžete udělat, abyste se zlepšili o další bod?“ Postupovat po jednotlivých bodech je snazší než najednou.

- Otázka vypořádání. Může ukázat schopnosti nebo podpořit vytrvalost ve zdánlivě beznadějných nebo frustrujících situacích. „Co děláte, abyste mohli pokračovat?“ „Co zabránilo tomu, aby to bylo ještě horší?“ Z odpovědí na tyto otázky může kouč rozpoznat, jak jsou houževnatí a určit pozitivní aspekty situace.

- Otázka vztahů. Pomáhá koučovaným uvažovat o situacích z perspektivy nezúčastněných. „Když něco uděláte, kdo další si všimne, že je na vás něco nového?“ „Čeho si všimne váš šéf?“

- Otázka toho dalšího. Je to způsob, jak stavět na odpovědích z výše uvedených otázek. „Co dalšího mi můžete říci o vaší roli?“ „Co dalšího funguje?“ „Co dalšího můžete vyzkoušet?“ Koučovaní zaměstnanci tak budou moci vytvářet více řešení.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership