Šest mýtů o stresu

Seznamte se se základními mylnými představami o stresu. Pomůže vám to lépe pochopit vaše problémy a řešit je.

- Stres je pro všechny stejný. Realita je zcela opačná, protože každý prožívá stres jinak. Co stresuje jednoho, nemusí být vůbec stresující pro druhého.

- Stres je vždy špatný. Nejde o to, že by člověk mohl být šťastný a zdravý jen bez stresu. Důležité je umět stres řídit. Pak vede k vyšší produktivitě a spokojenosti.

- Stres je všude a nic se s tím nedá dělat. Svůj život můžete plánovat tak, aby vás tres nezahltil. Naučte se stanovovat priority a rychle se vypořádat s jednoduchými věcmi, abyste se mohli věnovat složitějším.

- Nepopulárnější techniky snižování stresu jsou také nejlepší. Univerzální techniky neexistují. Lidé jsou různí, žijí různě, dostávají se do různých situací a různě také reagují. Je proto třeba vycházet z individuálního plánu.

- Žádné symptomy, žádný stres. Například užívání léků může oslabit signály naznačující, že máte ubrat tempo.

- Pouze hlavní symptomy stresu vyžadují pozornost. „Vedlejší“ symptomy, jako je bolest hlavy či překyselení žaludku, také nelze přehlížet. Naopak jsou prvními varovnými signály, že byste měli lépe řídit své vytížení.

-kk-

Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central