Šest myslících klobouků

Six Thinking Hats (Šest myslících klobouků) je název praktické techniky rozhodování na principu oddělování šesti různých aspektů myšlení. Jejím autorem je Edward de Bono, maltézský lékař a psycholog, který ji představil ve stejnojmenné knize v roce 1985. (Kniha „Six Thinking Hats“ vyšla v roce 1997 v českém překladu pod názvem „Šest klobouků aneb Jak myslet“.)

Smyslem této metody rozhodování – kterou lze uplatnit jak ve skupinách, tak při samostatném přemýšlení – je opustit způsob našeho běžného myšlení a najít a zvážit různé perspektivy vnímání problémů. Každý z klobouků má jinou barvu a symbolizuje určitý způsob uvažování.

  • Bílý klobouk: zvažování dostupných fakt a informací

  • Červený klobouk: využití intuice, pocitů a emocí

  • Černý klobouk: zvažování všech překážek, rizik a dalších negativních aspektů problému

  • Žlutý klobouk: optimistický pohled, zvažování výhod rozhodnutí

  • Zelený klobouk: využití kreativity k novým, možná i provokativním, nápadům

  • Modrý klobouk: kontrola celého procesu (Nositel modrého klobouku řídí diskusi ostatních.)

Co si tedy na příští poradu zkusit vzít barevné klobouky? Nebo můžete tuto metodu vyzkoušet v podobě aplikace pro mobilní zařízení. Stačí do vyhledávače zadat heslo „Six Thinking Hats“.

-kk-

Zdroj: MindTools.com - portál mezinárodní vzdělávací společnosti Mind Tools zaměřené na úspěšný rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje MindTools.com