Sepište si to

Všichni manažeři mají seznamy svých denních úkolů. Často to však vypadá, že den má málo hodin na to, aby stihli všechny vykonat. Je třeba uvědomit si, že seznam sám o sobě nestačí. Úkoly je třeba roztřídit podle důležitosti. Manažer by měl vybrat ty nejdůležitější a soustředit se pouze na ně. Znamená to hledat související zdroje, měřit pokroky a odměnit se za úspěšné dokončení.

Manažeři zaznamenávají své úkoly do tabulkových procesorů, na papír, do přenosných počítačů nebo kalendářů. První krok k úspěšnému plánování úkolů je tedy zaznamenat vše, co bude třeba vykonat. Pak přichází na řadu selekce podle důležitosti. Nejjednodušší je asi označit úkoly písmeny A, B, C. A budou úkoly, které je třeba splnit týž den před odchodem domů. Úkoly B pak budou sice důležité, ale ne natolik, aby bylo nutné vykonat je ve stejný den. Pro úkoly C určí manažer nejvhodnější dobu teprve v budoucnosti. Spolu s vymezením nejdůležitějších úkolů hraje důležitou roli také odhad doby potřebné k jejich dokončení.

Každý večer před odchodem z kanceláře by měl manažer věnovat čas aktualizaci svého seznamu úkolů. Spíše než přemýšlet o tom, které z dílčích úkolů nestihl dokončit, by se měl pochválit za úspěšné splnění priorit. Efektivní řízení času si žádá propracovaný plán.

-kk-
Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management