Separace vůdcovství od managementu?

V teoretické rovině převládá názor, že pouze vůdcovství může být strategické. I management však může být strategický, pokud jsou všechna rozhodnutí výkonných ředitelů manažerskými akcemi.

Pro mnoho manažerských teoretiků nic jako strategický manažer neexistuje. Za hlavní úkol manažera považují udržet současný stav a zachovat hladkost průběhu aktuálních operací a projektů. V moderních společnostech však už není vše pouze na hlavě manažera, ale odpovědnost se rozprostírá i mezi členy týmu a managementu.

Teorie, které separují roli vůdcovství a managementu, říkají, že vůdcovství má být podnětné a inspirovat a management má ovládat úkolové ohnisko. Obě dvě skupiny by ale měly podporovat novinky a inovace.

Rozdílů mezi vůdcovstvím a managementem je mnoho, stejně tak jako společných rysů. Záleží pak na každé společnosti, zda je separuje nebo nikoliv.

-pk-
Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101