Sen je hezký, ale cíl reálnější

Všichni máme sny, které bychom si chtěli splnit. Abychom toho však dosáhli – ať už v pracovním, či soukromém životě, musíme podniknout určité kroky, které povedou k jasně vymezenému cíli. Začněte tím, že si svůj cíl jasně popíšete v písemné podobě. Měl by to být cíl, pro který máme motivaci a nadšení. Vytyčit bychom si jej měli v pozitivním duchu – nikoli tedy: „Do Vánoc zhubnu.“, ale raději: „Do Vánoc se budu cítit lehčí a zdravější.“ Velký cíl je pak třeba rozdělit do dílčích, postupných kroků, které budou reálné a nepřipraví vás o motivaci přílišnou náročností.

Již při vytyčování svého cíle přemýšlejte o výsledcích a představujte si úspěch. Snažte se při tom využít všech smyslů – jak se budete cítit, jak bude úspěšný výsledek vypadat nebo třeba i chutnat. Vnímejte také zpětnou vazbu ze svého okolí. Na základě postřehů z vnějšku pak můžete své cíle upravit, aby byly reálnější. Dávejte si neustále pozor na svůj postoj ke splnění daného cíle, který by měl zůstat pozitivní. Uvědomte si své silné stránky a držte se jich.

V kostce by váš cíl měl vždy být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově vymezený.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com