Sedmkrát mentorem

Mentorování je způsob sdílení institucionalizovaných znalostí, rozvoje individuálních dovedností a pomoci lidem s orientací v jejich rolích a kariéře. Často probíhá neformálně, stále však přibývá firem, které očekávají od svých zkušenějších zaměstnanců, že budou hrát roli mentorů konzistentněji.   

Než se ale zaměstnanec stane mentorem, měl by si uvědomit, že tato role v sobě zahrnuje více funkcí. Každé mentorování je navíc jiné, protože je třeba uzpůsobit přístup jednotlivým osobnostem a jejich cílům.

- Rozvíjení a řízení mentorského vztahu. Nejprve je třeba, aby mentor byl připraven a měl zájem někoho rozvíjet. Pak přichází na řadu výběr svěřenců. Musíte si vybudovat vzájemnou důvěru, stanovit cíle a udržovat váš vztah v linii aktuálních potřeb.

- Sponzorování. Vytváření a hledání nových příležitostí pro vaše svěřence a propojování s vaší sítí kontaktů je efektivním způsobem sponzorování.

- Směrování a poradenství. Jako poradce můžete svým svěřencům pomoci chápat jejich emocionální reakce a naučit se řešit konflikty. Můžete je také varovat, že jejich chování nekoresponduje s firemní kulturou nebo je vede špatným směrem.

- Ochrana. Své svěřence můžete chránit především před tím, aby se z malých problémů nestaly velké.

- Učení. Mnoho mentorů má rádo vzdělávací aspekty mentorování – předávání znalostí, sdílení zkušeností a doporučování úkolů.

- Modelování. Mentor je pro své svěřence také modelem. Jen tím, že vás sledují, si osvojují řadu věcí, například etiku, hodnoty, přesvědčení, postoje a postupy. Mentor by si proto měl být dobře vědom svého chování a toho, co o něm vypovídá.

- Motivování a inspirace. Mentor podporuje, hodnotí a povzbuzuje své svěřence. Když jim pomůžete s propojením jejich cílů, hodnot a emocí s širší organizační agendou, budou více zapálení do své práce a vlastního rozvoje.

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership