Sedm zásad pro úspěšné manažery

Úspěšní manažeři mají několik vlastností, které je odlišují od ostatních. Článek přináší tipy, jak se takovým úspěšným manažerem stát nebo jak úspěch a oblíbenost získat.

1. Důležité je sebeovládání. Vedoucí pracovník musí umět ovládat své chování i v případě, že má nějaké problémy.
2. Dobrý manažer musí udržovat dobré vztahy se spolupracovníky a chovat se k nim za všech okolností slušně.
3. Vedoucí pracovník by měl sobě i jiným stanovit reálné cíle a trvat na jejich splnění.
4. Dobrý vedoucí pracovník vítá konstruktivní kritiku své osoby.
5. Pokud se objeví nějaký problém, neměl by manažer jen kritizovat, ale měl by se také pokusit sám navrhnout řešení.
6. Nadšení pro práci je nakažlivé. Když vedoucí pracovník projevuje radost z práce, ovlivňuje produktivitu své práce i práce podřízených.
7. Problémy v rámci organizace nepředstavují jen problémy, ale také příležitosti.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder