Sedm tváří leadershipu na cestě do vyššího managementu

Ilustrační snímek

Při každé změně pracovní role čekají lídra určité změny v povaze jeho práce. Největší změny však přicházejí při posunu z pozice řadového lídra-specialisty do obecnější role vedoucího obchodní jednotky nebo šéfa celé firmy. Píše o tom profesor přední švýcarské obchodní školy IMD Business School Michael Watkins v zajímavém článku na serveru trainingjournal.com. Na základě kvalitativního výzkumu, který zahrnoval rozhovory s více než čtyřicítkou seniorních manažerů, identifikoval sedm nejzásadnějších změn povahy leadershipu, jimiž lídři procházejí, když nastupují do pozic na úrovni řízení širších organizačních celků.

Jaké to jsou?

1. „Ze specialisty generalistou“

Každá část firmy je vlastní subkulturou se svými pravidly. Manažer marketingu tak logicky nemluví jazykem provozu nebo výzkumu a vývoje. Vyšší manažer se však musí naučit chápat byznys napříč funkcemi, aby mohl vést i oblasti, v nichž není specialistou.

2. „Z analytika integrátorem“

Úkolem lídra určité části firmy je řídit a rozvíjet zaměstnance analytickým způsobem, dosáhnout společně odbornosti v konkrétní oblasti. Na vyšší úrovni řízení je však třeba umět integrovat kolektivní znalosti a řešit širší organizační problémy.

3. „Z taktika stratégem“

Lídr na pozici vyššího manažera se musí naučit uvažovat a jednat strategicky s ohledem na vizi, misi a cíle organizace. Znamená to schopnost vnímat složité vzorce fungování organizace včetně chování zákazníků a konkurentů.

4. „Ze zedníka architektem“

Další změnou je potřeba pochopit, jak spolu vzájemně souvisí strategie, struktury, systémy, procesy a dovednosti. Přichází na řadu schopnost zlepšovat firemní procesy a řídit lidi.

5. „Od řešitele problémů k tvůrci agendy“

Lídři jsou často povyšování na základě své schopnosti řešit problémy. Ve vyšším managementu je však třeba více se soustředit na určování agendy neboli toho, co bude firma dělat a jak se případně má změnit, aby byla obchodně úspěšnější.

6. „Z bojovníka diplomatem“

Vyšší manažer se musí naučit rozšířit svůj pohled z interních i na externí faktory úspěchu firmy. Měl by aktivně budovat vztahy s externími partnery včetně úřadů, médií a investorů. Patří sem také spolupráce s dalšími firmami za účelem utváření pravidel hry na trhu.

7. „Z vedlejší do hlavní role“

Na pozici lídra marketingu, výzkumu či jiné části firmy, stačí být úspěšným manažerem, který je de facto jedním z mnoha. Máte-li však vést celou firmu, všichni podřízení se budou dívat na vás a budou chtít vidět správné postoje, vize a inspiraci. Budete hlavní hvězda programu a jen na vás bude záležet, jaký si z vás ostatní vezmou příklad.

-kk-

Zdroj: Training Journal - web britského magazínu zaměřeného na vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Journal