Sedm téměř smrtelných hříchů managementu

Brodící se mezi spoustou papíru nových zákonů a chycený mezi frustrovanými manažery a ukřivděnými zaměstnanci, situace mnohých HR manažerů je nezáviděníhodná. Daniel Isaac, personální ředitel v právní firmě Withers LLP, identifikoval některé nejběžnější chyby, které, pokud se jim vyhnou, usnadní život personálním týmům:
1. Nerozvážnost: zapsat právní rady – když dá právní poradce klientovi právní radu, je chráněna profesionálním právním privilegiem a nemusí být odhalena oponentovi. Avšak pokud zaměstnavatel dá právní radu nebo vyjádří názor, musí být tento dokument druhé straně odhalen. Sdělení HR často ovlivňují výsledky případů.
2. Nepřesnost: shrnout pojistné podmínky – špatně shrnutá pravidla zdravotního pojištění mohou způsobit zaměstnavateli potíže.
3. Nedbalost: chyby při zákonném propouštění zaměstnanců – vedou automaticky k rozhodnutí o neférovém propuštění a zvyšují kompenzace zaměstnanci o 10-50 %. Může to být způsobeno neúmyslně, nepozorností, například pozváním zaměstnance na schůzku ústně, nikoli písemně apod.
4. Lenost: zanedbání nepodepsaných smluv – vždy ověřujte zaměstnanecké smlouvy, zda jsou podepsané.
5. Lehkomyslnost: placení místo výpovědi – kde to není zaručené smlouvou, jde také o její porušení.
6. Překroucení: nabízení nezdaněných plateb – nejprve zjistěte, zda je to možné.
7. Mnohomluvnost: vydávání přídavných dopisů – aby manažeři uklidnili zaměstnance při vyjednávání, vydávají často přidružené dopisy, které jsou v rozporu s pečlivě navrženými právními smlouvami.

-ba-
Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today