Sedm smrtelných hříchů (ne)naslouchání

Umění dobře naslouchat patří mezi základní manažerské dovednosti. Článek shrnuje chyby, kterých by se měli manažeři vyvarovat. Pokud v některém z níže uvedených bodů poznáte své chování, je na čase je přehodnotit.

- Přerušujete mluvčího, abyste řekli svůj vlastní příběh nebo poradili.

- Neudržujete oční kontakt.

- Dokončujete myšlenky druhých nebo se ptáte na příliš mnoho detailních otázek.

- Spěcháte na mluvčí.

- Když s někým mluvíte, zároveň telefonujete, píšete e-maily nebo věnujete pozornost něčemu jinému.

- Zapomínáte, co mluvčí říká.

- Čekáte, až druhý domluví, abyste mohli vypointovat jeho příběh – „To mi připomíná…“ nebo „To není nic ve srovnání s…“

-kk-
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com