Sedm smrtelných hříchů lídra

Ilustrační snímek

Pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, obžerství (nestřídmost) a lenost. To jsou pojmy, které v křesťanské tradici označují sedm hlavních, tzv. smrtelných, hříchů. V přeneseném významu se pojmu sedmi smrtelných hříchů používá snad ve všech oborech lidské činnosti a ani management není výjimkou. Nedávný článek na serveru Sales HQ například velmi trefně připomenul sedm smrtelných hříchů leadershipu. Jaké to jsou?

1. Nečinnost

Lídr, který chce udávat směr, nemůže být pasivní. Musí být aktivní a asertivní, nikoli však agresivní.

2. Nezodpovědnost

Lídr musí být schopen nést odpovědnost nejen za své aktivity, ale i za aktivity svých lidí.

3. Neschopnost uvažovat

Skutečný lídr přemýšlí o širších souvislostech svých nápadů a rozhodnutí.

4. Přetvářka

Skutečný lídr je přirozený. Nepředstírá, že je někým jiným než sám sebou.

5. Lačnost po úspěchu

Lídr by se měl dělit se svými lidmi nejen o práci, ale i o úspěch. Měl by chápat, že potřebují slyšet uznání.

6. Lenost

Skutečný lídr má velké množství energie. Pokud je třeba pracovat déle, pracuje déle. Problémy chápe jako příležitosti a výzvy.

7. Nedůslednost

Lídr určuje cíl a strategii. Své strategie se pak drží a o případných změnách rozhoduje uváženě, nikoli na základě momentálních podnětů a nálad.

-kk-

Zdroj: Sales HQ - on-line komunita pro odborníky v oblasti prodeje
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales HQ