Sebepoznání - klíč k úspěchu

Úspěch či neúspěch je přímo propojen s tím, nakolik se člověk zná, nakolik je sám se sebou spokojený a zda je schopen nést odpovědnost za své rozhodování. Ten, kdo chce ostatní motivovat a chce přinášet do své práce něco nového, musí nejprve zvládnout sebe sama. Vnější svět je pouze odrazem našeho vnitřního světa.

Zejména manažeři musí být schopni sami sebe řídit. Musí umět zvážit, zda se jejich myšlenky a názory dají aplikovat na každou konkrétní situaci a na základě toho se rozhodnout. Nesvádí své viny na druhé a nehledá problémy tam, kde nejsou. Stručně se to dá označit frází „ví, co dělá“. Schopnost poznat a řídit sebe sama se však v kurzech pro manažery často zanedbává.

Autorka v článku radí osobním poradcům i manažerům, aby se nespoléhali na rychlá řešení. Sebepoznání a sebekontrola je dlouhodobý proces a jeho osvojování probíhá postupně.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe