Sami chtějí výcvik, tak jim ho dejte

Poskytovatel profesionálních personálních a outsourcingových řešení lidského kapitálu, společnost Hudson, provedla nedávno průzkum mezi zhruba 1 200 pracovníky, kteří používají při své práci počítač. Z průzkumu vyplynulo, že 49% ze všech dotázaných říká, že odborný výcvik nebo poučení o nejnovější technologii, by jistě zvýšilo jejich produktivitu a výkonnost.

Téměř dvě třetiny (62%) respondentů udávají, že dostali dostačující technický výcvik k tomu, aby svou práci mohli dělat efektivně. Ale zároveň předpokládají, že další odborný výcvik by přinesl výrazný prospěch. Více než čtvrtina pracovníků (28%) jmenovala další vzdělávání a výcvik jako technickou investici, která by měla největší vliv na zvýšení jejich individuální produktivity.
-ba-
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine