S čím se lídři rodí a s čím ne

Výběr zaměstnanců je stěžejní pro každou organizaci. Velkým přínosem jsou pak především lidé, kteří v sobě mají potenciál stát se lídry. Jak ale tento potenciál poznat? Rodí se s ním člověk, nebo jej získává až praxí?

Ilustrační snímek

Tímto tématem se zabývali Jack a Suzy Welchovi ve svém nedávném článku na síti LinkedIn. Nejprve zdůraznili, že každý lídr by měl především dodržovat integritu, být inteligentní a emočně zralý. Pak přidali dalších pět zásadních předpokladů každého lídra.

1. Pozitiv energie – schopnost udržet věci v chodu a zachovat si optimismus, i když se zrovna nedaří.

2. Schopnost dodat energii druhým – inspirovat druhé k překonání jakýchkoli překážek.

3. Rozhodnost – schopnost činit složitá rozhodnutí a nezůstávat nestranný.

4. Schopnost jednat – zajistit, že se věci prostě budou dít.

5. Nadšení – oddanost a schopnost bojovat za své přesvědčení..

První dva a poslední uvedený předpoklad jsou vrozené, nikoli však body 3 a 4, které vycházejí především ze sebedůvěry, a proto je možné získat je během života. Nejlépe se jim naučíme v praxi – čím více rozhodnutí učiníme, tím více si budeme věřit – zvlášť když uvidíme pozitivní výsledky, které z našich rozhodnutí vzejdou. Váhání naopak vede k problémům.

Při výběru lídrů byste tudíž měli hledat kandidáty, kteří disponují všemi pěti uvedenými kritérii. Dále byste se měli snažit rozvíjet všechny dovednosti, které je možné rozvíjet, především rozhodnost a schopnost jednat. Samozřejmě, že lídrem se nemůže stát každý, proto byste měli umět najít zaměstnance, kteří tento potenciál mají.

-kk-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse