S asertivitou přiměřeně

Příliš mnoho, nebo naopak příliš málo asertivity je jednou z nejběžnějších slabých stránek ctižádostivých obchodních vůdců. Jsou pak méně efektivní než průměrní jedinci. Ukázal to výzkum vědeckých pracovníků z americké Columbia Business School a Stanford Graduate School of Business.

V sérii výzkumů zjišťovali názory tisícovky zaměstnanců na vůdcovské dovednosti kolegů. Jako silné stránky citovali oslovené zaměstnanci nejčastěji inteligenci, sebekázeň a charisma. Za slabé naopak označili dovednosti související s asertivitou.

Když vůdce nedokáže správně pracovat s asertivitou, je to zřejmé na první pohled. Je-li příliš málo asertivní, nedokáže se postavit za své zájmy a nedokáže efektivně plnit své úkoly. V opačném případě bývá nesnesitelný a podrývá své vztahy s okolím.

Největší respekt tak mají vůdcové s průměrnou dávkou asertivity. Problém je často v tom, že vůdcové nevědí, jak ostatní posuzují jejich chování. Jedním z důvodů je prostý fakt, že se jim nedostává upřímné zpětní vazby o věcech jako je asertivita. Kdo také chce arogantnímu šéfovi říkat, jaký je…

-kk-

Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide