Rozdíl mezi řízením a vedením - schopnost porozumět ostatním

Mnoho vedoucích pracovníků se na svou pozici dostalo z nižších míst. Často si neví rady s tím, jak mají ostatní správně vést a motivovat. Schopní vedoucí (nebo spíše vůdci) jsou totiž srdcem celého podniku. Dokáží přimět skupinu lidí k tomu, aby začali pracovat na společném cíli , který jim oni stanoví. To vyžaduje jednak umění správné komunikace, jednak umění naslouchat.

Jaký je rozdíl mezi manažery a vůdci? Manažeři jsou mozkem podniku. Zavádí nové systémy, vytváří pravidla a postupy, připravují motivační programy apod. Management je spíše o obchodování, nikoli o lidech; lidé jsou považováni pouze za prostředek ke generování zisku. Aby dokázal člověk dobře vést ostatní, měl by mít jak manažerské, tak vůdčí schopnosti.

Dobrý vůdce musí umět také odlišit cíl od směru. Cílem společnosti je konkrétní, hmatatelná skutečnost – například „Do týdne musíme prodat deset těchto výrobků“. Směr je ale něco, co hmatatelné není, je to určité poslání společnosti (např. „Chceme pomáhat lidem lépe se oblékat“). Souvisí s hodnotami společnosti a tím, jak je její zaměstnanci uplatňují navenek. Tento směr je pro zaměstnance důležitý, aby dokázali sloužit zákazníkům kvalitně – někdy se na něj totiž při tom všem nadšení nad jednotlivými úspěchy zapomíná.
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com