Rozdělování povinností je nezbytnou součástí manažerovy práce

Když firma expanduje a rozvíjí se, přibývají povinnosti. Majitel firmy si proto musí osvojit umění účinně rozdělit práci, jinak se může stát, že řízení firmy nezvládne. Každý manažer, který se do této situace dostal, si klade otázku, které činnosti přenechat jiným zaměstnancům a zda jim může důvěřovat.

Majitel podniku by měl nejprve zjistit, ve kterých činnostech je skutečně dobrý. Ty může nadále vykonávat, zatímco vlastní řízení může přenechat někomu jinému. Je-li dobrý obchodník, měl by se věnovat této oblasti a jmenovat výkonným ředitelem nově přijatého pracovníka nebo některého ze zaměstnanců povýšit.

Při náboru nového ředitele by se měl majitel firmy spoléhat na svou intuici a na to, jaký dojem na něj uchazeč dělá. Je vhodné se jej také zeptat na to, jaké má představy, jak by v podniku tyto své představy realizoval a jaké by navrhl strategie.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com