Rovnováha má smysl

Podpora zaměstnanců v tom, aby si našli čas na své rodiny a život mimo práci, má pro firmu řadu výhod. Podle posledního žebříčku stovky nejlepších zaměstnavatelů sestaveného americkým časopisem Fortune získaly čtyři z 25 nejlepších firem vysoké známky za propagaci zdravé rovnováhy mezi pracovním a osobním životem zaměstnanců.

Podle odborníků z amerického Centra pro kreativní vůdcovství znamená vyvážený život zaměstnanců pro firmy výhodu především ve schopnosti přilákat a udržet si zkušené lidi, vysokou výkonnost, spokojenost a morálku. Nejlepší firmy mají zaměstnance, kteří pracují efektivněji v týmech a vykazují nižší objem vyhoření a absencí.

Firmy by měly vytvářet pracovní prostředí, které podpoří dialog mezi zaměstnanci, jejich nadřízenými a kolegy ve smyslu lepšího pochopení výhod rovnováhy. Vedoucí pracovníci by navíc měli vědět, že jejich vlastní chování a připomínky k mimopracovnímu životu ovlivňují zaměstnance více než hesla z firemního manuálu.

Chystáte-li se na nové pracoviště a zajímá vás, jak na tom budete z hlediska vyvážení svého pracovního života s osobním, hledejte odpovědi na následující otázky.

- Kdy váš šéf přichází do práce a kdy odchází?

- Můžete očekávat, že budete vyřizovat telefonáty a e-maily od svého šéfa po skončení pracovní doby ještě tentýž den?

- Mluví váš šéf nebo ostatní zaměstnanci o své rodině a nepracovních aktivitách?

- Reaguje váš šéf na to, když mluvíte vy o své rodině a mimopracovních aktivitách?

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership