Řízení změn je také řízením emocí

Většina manažerů i zaměstnanců dnes stále není plně připravena na řízení emocí, které souvisejí se změnami. Ještě větší stres způsobuje skutečnost, že jakmile skončí jedna velká změna, blíží se další. Efektivní řízení změn je proto velmi důležitou manažerskou dovedností. Změnami se v této souvislosti myslí celkový duševní proces, kterým lidé musejí procházet, aby přijali, nebo odmítli jednotlivé změny. 

- Nastává-li významná změna, manažeři by měli mluvit se svými lidmi otevřeně a mít pochopení pro jejich pocity. Umožněte diskusi o současném a budoucím dění.

- Poskytněte svým lidem něco na oplátku, díky čemuž získají větší pocit kontroly. Vysvětlete, jaké výhody získají, i když se jim změna zprvu výhodná nezdá.

- V průběhu změny neustále komunikujte. Uvědomte si, že všichni budou sledovat, jak reagujete na nové situace. Odpovídejte na otázky, sestavuje seznamy rad a určujte potřeby z hlediska vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Nedostatek komunikace vede k fámám a zvýšeným obavám.

- Jedná-li se o velkou změnu, jmenujte zvláštní tým, který ji bude zaštiťovat. Členové tohoto týmu mohou být také mentory pro manažery.

- Zajistěte rychlý přesun soustředění zaměstnanců na nové úkoly. Vyzvěte je, aby se stali součástí celého procesu a pomáhali se změnami. Ujistěte se, že rozumějí smyslu změn, očekávaným výsledkům, způsobům dosahování těchto výsledků, své individuální roli a také tomu, kdo jim může pomoci v případě potřeby.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine