Řízení, diskutování, delegování

Odborná literatura popisuje velké množství manažerských stylů. Ve skutečnosti jich však tolik není. Existují pouze tři základní styly – řízení, diskutování a delegování. Každý z nich je jedinečný v tom, jak stanovuje cíle, dochází k rozhodnutím, poskytuje zpětnou vazbu či uznává dobré výkony. Každý manažer by měl dokázat rozhodnout o tom, který styl bude nejvhodnější pro znalosti, dovednosti a zkušenosti jeho lidí.

Styl nazývaný řízení (nebo též direktivní) znamená, že manažeři říkají zaměstnancům, co dělat, jak to dělat a kdy to dodělat. Komunikace probíhá jednosměrně. Manažer mluví a zaměstnanci poslouchají. Manažer určuje krátkodobé cíle se specifickými lhůtami. Téměř veškerá rozhodnutí provádí také manažer. Zpětná vazba probíhá v podobě instrukcí zaměstnancům, jaké změny provádět. Odměny se pak dočkají ti, kteří dobře plní příkazy. Direktivní styl je na místě tam, kde má manažer instrukce shora, co je třeba udělat – v podstatě i on poslouchá rozkazy. Uplatňuje se ale také v krizových situacích nebo tam, kde zaměstnanci mají malé zkušenosti s plněním příslušných úkolů.

Styl diskuse používají manažeři k pokládání otázek k relevantním problémům, příležitostem a pracovním projektům. Mohou hrát i roli facilitátorů a diskuse usměrňovat. Dobrá diskuse vyžaduje, aby lidé přednášeli své myšlenky, mohli klást otázky, naslouchali a poskytovali si zpětnou vazbu. Komunikace tedy probíhá obousměrně. Cíle se stanovují na základě společné debaty. Rozhoduje se společně se zaměstnanci. Zpětnou vazbu manažer zjišťuje dotazy ohledně chování zaměstnanců a možností zlepšení práce. Uznává pak ty zaměstnanci, kteří se dokáží zapojit do diskuse a přinášet nové myšlenky. Tento manažerský styl je vhodný, když mají zaměstnanci nápady a nebojí se promluvit.

Styl delegování používají manažeři k tomu, aby určili, co je třeba vykonat a kdy. Způsob výkonu práce pak záleží na samotných zaměstnancích. Odpovědnost zůstává na nich. Manažer v takovém případě vychází ze stylu řízení nebo diskuse, když vytyčuje úkoly a termíny. Specifické cíle a termíny v průběhu plnění úkolu si pak určují zaměstnanci sami. Manažer v tomto případě příliš neposkytuje zpětnou vazbu, ale naopak ji vyžaduje. Odmění pak zaměstnance, kteří jsou schopní samostatně pracovat, rozhodovat se a udělat svou práci. Je to styl vhodný tehdy, když zaměstnanci mají potřebné dovednosti a motivaci.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher