Reverzní mentoring: Jděte do toho

Tradiční pojetí mentoringu zahrnuje starší, zkušené pracovníky, kteří pomáhají mladším kolegům s profesním rozvojem v rámci společnosti. Někdy se však může ukázat jako prospěšné vzájemné obrácení rolí, tzv. reverzní mentoring, kdy mentory jsou naopak mladší pracovníci.

Gary Miles, senior manažer společnosti Roffey Park Institute, vysvětlil v nedávném článku na serveru changeboard.com, jak celý reverzní mentoring funguje. Milesův vlastní způsob práce v sobě spojuje silnou loajalitu k firmě s respektem k nadřízeným a touhou sloužit společnému prospěchu.

Jeho mladší mentor však byl dynamičtější, nebál se riskovat a nahlížet na autoritu více kritickým okem. Během období mentoringu dokázali oba kolegové lépe porozumět sobě navzájem i tomu, co považují za hlavní motivaci ve své kariéře.

Miles uvádí následující výhody reverzního mentoringu ze svého vlastního osobního pohledu:

  • Obnovená energie a nadšení pro budoucnost firmy i sebe v ní,
  • pocit být součástí nových stimulujících intelektuálních výzev z hlediska organizačního rozvoje,
  • možnost realizovat se i jako starší člověk, který má stále co nabídnout,
  • schopnost lépe přijímat změny a použít je pro osobní rozvoj,

Zároveň navrhuje několik následujících doporučení před zahájením vztahu na bázi reverzního mentoringu:

  • Stanovit základní pravidla o tom, co je fér hra a které oblasti jsou přísně zakázány,
  • být otevření v tom, co je v nabídce a co je žádoucí pro obě strany,
  • mít jasno v celkových cílech,
  • umožnit otevřenou výměnu názorů formou konstruktivní kritiky,
  • zajistit, aby oba účastníci byli považováni za rovnocenné.

Je snadné nahlížet na věci z jednoho úhlu a přijímat zpětnou vazbu pouze od spolupracovníků s podobnými názory. Reverzní mentor vám však umožní vidět a přijmout nové způsoby myšlení. Slovy Henryho Forda: „Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. Nejlepší věci na životě je uchovat si mladou mysl.“

-bn-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard