Řešení konfliktů mezi členy týmu

Konflikty bývají obvykle zapříčiněny rozdílným chápáním hodnot, odlišnými názory, osobnostními rysy nebo způsobem práce a komunikace. Vysoce výkonné týmy by proto měly přijmout některé postupy a opatření, aby se vyhnuly negativnímu dopadu sporů na výsledky své práce. Pokud si jsou členové pracovní skupiny vědomi její struktury a vzájemných rozdílů a jsou ochotni je přijímat a tolerovat, je větší šance, že bude konflikt vyřešen v samém počátku. Chceme-li usmířit znesvářené členy týmu, lze využít přístupu obsaženého v článku.

Například by každá ze stran měla napsat tři až pět vět, jimž situaci popíše. Zeptejte se jich, co si myslí, že ten druhý řekl – vyjasnění vzájemných stanovisek a zamezení nedorozumění je velmi důležité. Ptejte se, co jsou dotyční ochotni udělat pro vyřešení konfliktu. Kroků je samozřejmě mnohem více. Konflikt je přirozenou součástí týmové práce, je-li řešen včas a vhodným způsobem, může být zdrojem společné energie týmu. Tím se liší skutečně výkonný tým od ostatních – trvale angažovaným sdíleným vedením, které je protikladem způsobu „nařizuj a kontroluj“, v němž je veškerá autorita soustředěna v rukou nejvyššího vedení.

Ve vysoce výkonných týmech přijímají všichni pracovníci odpovědnost za svá rozhodnutí a celkové výsledky. Idea sdíleného vedení je založena na tichém respektu a péči o všechny členy týmu. Nejde o zmenšování vlivu vedoucího skupiny, ale o přenos odpovědnosti, který zvyšuje význam a důležitost jeho řídících schopností. Vést takový tým vyžaduje vedoucího, který je schopen naslouchat a reagovat na široké spektrum úkolů a individuálních potřeb.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher