Reportáž: Snažte se využívat stresu pozitivně

Stres je u většiny z nás na denním pořádku. Ať už se jedná o chaos v práci, problémy v soukromí či zdravotní potíže, dokáže nás laicky řečeno semlít. Dá se s ním ale naučit pracovat a využít ho k tomu, aby byl i užitečný. 

Kurz na téma stres ve společnosti Via Libertatis.

Každý si někdy prochází těžkým životním obdobím. Stresorů, tedy spouštěčů stresu, existuje celá řada, a u některých si ani neuvědomíme, že nás doprovází.

Jak uvedl na začátku ochutnávkového setkání s názvem "Práce se stresem" Robert Němeček, zkušený lektor a kouč ze společnosti Via Libertatis:

„Nejproblematičtější je naše vědomí." 

Poté nás hned seznámil se základní charakteristikou stresu, který lze chápat jak v negativním, tak v pozitivním slova smyslu. Distres je ten, který škodí a který je často skloňován v souvislosti s pracovním i osobním životem. Jeho protikladem je tzv. eustres. Ten je naopak motivující a dopomáhá k přizpůsobení se aktuálně nevyhovujícím podmínkám. Jednoduše řečeno: stresory spustí stres, který se přemění na distres nebo eustres. Musím se přiznat, že vymyslet konkrétní příklady těchto dvou typů daly docela práci...

Následný dotazník o příznacích stresu, který jsme obdrželi k doplnění, vyhodnotil, jak moc velký tlak je na nás v současné době vytvářen, ať už zvenčí nebo zevnitř. 

„Vnějším stresorem může být například smrt někoho blízkého. Vnitřním naopak strach z vlastní smrti, ale klidně i strach z toho, stoupnout si před dav lidí a něco jim prezentovat," vysvětlil lektor Němeček. 

Upřímnost, se kterou hovořil po celou dobu, dodala programu lehkost a bezprostřednost. 

Další blok se soustředil výhradně na stres, který asi jen málokoho šťastně obchází. Druhý dotazník se totiž věnoval stresu, který souvisí s pracovním životem. Osobní příklady přítomných rozvedly ne jednu společnou diskusi. Vyústily z ní například i důsledky stresu, které mohou být fyziologické a psychologické.

Do první skupiny řadíme například: 

  • uvolnění adrenalinu z nadledvin do krve,
  • uvolnění hormonů štítné žlázy do krevního oběhu,
  • odstavení trávicí soustavy,
  • kožní reakce,
  • uvolnění endorfinů.

Dopady na náš psychický stav se projevují například: 

  • sníženou schopností udržet pozornost,
  • zvýšením míry roztěkanosti,
  • zvýšením tělesného a duševního napětí,
  • slábnutím morálních zábran,
  • poklesem celkové energie.

„Snažte se stresu využívat pozitivně," zakončil lektor část výkladu, který se zabýval špatným zvládáním stresu. 

Tím je chápáno řešení problémů alkoholem, drogami, kouřením cigaret, ale i útěkem od nich nebo držením jich pouze v nás samotných. 

V samotném závěru dal lektor řadu doporučení, jak zvládat stres - definování individuálního smyslu života, sestavení žebříčku hodnot, možnost mít si s kým promluvit, ale také jóga a meditace.

Ať už pociťujete stres v jakékoliv životní rovině, je dobré si zapamatovat slovy Roberta Němečka, že: „když nevíte, jaký máte problém, tak ho nikdy nevyřešíte." 

Seminář probíhal po celou dobu v přátelské atmosféře. A to i přesto, že téma stresu je pro řadu z nás nesnadné uchopit a rozebírat, a už vůbec ne před více lidmi. I díky přístupu lektora byly diskuse upřímné a otevřené. 

Pokud vás ochutnávka kurzu Práce se stresem zaujala, můžete se podívat i na další nabídku společnosti Via Libertatis ZDE

Kurz je určen pro: manažery, HR manažery, živnostníky, lidi pracující pod stresem