Reportáž: Skvělá prezentace může mít říz stejně jako dobré pivo

Tušíte, co má společného pivo a prezentace? Obě mohou být buď mdlé, anebo naopak mají říz, zaujmou a vyvolají ve vás pocit, že chcete víc. Připravit takový „řízný“ výstup však je pro řadu lidí oříšek, ačkoliv musí ve své práci pravidelně komunikovat, vyjednávat, přesvědčovat nebo domlouvat.

Bea Brosková a Tomáš Veit, Tomáš Weit, Asahi Breweries, Káva s DEVELOREM: Prezentace, co mají říz!

Říjnová Káva s DEVELORem s podtitulem: „Prezentace, co mají říz!“ poukázala na aktuálnost problematiky, upozornila na řadu nešvarů, a hlavně představila reálnou zkušenost oddělení firmy, kterému prezentační dovednosti pomohly lépe komunikovat interně vlastní roli a zefektivnit práci.

Setkáním provázela lektorka a influencerka Bea Brosková, která s DEVELORem spolupracuje už od roku 2013 a zasazuje se dlouhodobě o zvyšování povědomí o tzv. vizuální facilitaci a zaznamenávání. Během několika úvodních minut dokázala zhruba 50 účastníků vybudit k akci a příjemným pozitivním přístupem vybídla k drobné prezentační aktivitě. Milé osvěžení a zároveň hned na začátek praktický důkaz toho, že není při prezentování nutné začínat zdlouhavým vysvětlováním vlastní funkce a teoretickým úvodem.

Káva s DEVELOREM

„Máte přibližně jen 3-5 vteřin na to, abyste dokázali zaujmout posluchače. Myslíte si, že je opravdu dobré začínat vždy vlastním představením?“, nabídla účastníkům myšlenku lektorka.

Faktem je, že valná většina z nás je spokojena, pokud se nám podaří publiku např. na poradě hlavně odprezentovat klíčové výsledky či myšlenky. Sdělili jsme vše, co jsme chtěli, tím pádem si můžeme odškrtnout splnění úkolu. V tu chvíli však zapomínáme, že cílem není vždy pouhé informování kolegů/vedení/klienta, nýbrž častěji jejich přesvědčení, získání na svou stranu.

Rozdíl spočívá především v kvalitní přípravě na vystoupení. Podle slov lektorky se však v praxi setkáte spíš s opakem. Právě nedostatečná příprava bývá častým kamenem úrazu prezentací, na který naráží. Příprava se stále podceňuje, spoléhá se na improvizaci a jak dokonce jedna z účastnic trefně poznamenala:

„Nás učili, že když není co prezentovat, musí být aspoň forma dobrá.“.

Káva s DEVELOREM: Prezentace, co mají říz!

Bea Brosková v této návaznosti však upozornila, že není efektivní spoléhat se pouze na formu projevu, nebo naopak jen na vlastní obsah, který informativně předáme posluchačům. Klíčové je ovládat obojí ve vyváženém poměru. Zároveň je důležité začít od komunikačního cíle (a cílového publika), připravit si obsah, z něhož potřebná forma přirozeně vyplyne.

„V momentě, kdy ale otevřete PowerPoint, začínáte od formy,“ upozornila.

A co s tím pivem?

Pokud vás nalákalo k přečtení článku úvodní přirovnání prezentace k pivu, jeho volba nebyla náhodná. Hostem setkání byl totiž Tomáš Veit, Head of Procurement ze společnosti Asahi Breweries Europe Group, která v ČR zastřešuje například plzeňský či velkopopovický pivovar, aby se podělil o zkušenosti ze společného projektu, který s Beou Broskovou a DEVELORem podnikli.

Tomáš Weit, Asahi Breweries, Káva s DEVELOREM: Prezentace, co mají říz!

Důvodem, proč se firma rozhodla podpořit právě prezentační dovednosti v rámci komplexního rozvojového plánu v oddělení nákupu, byl především slovy Tomáše Veita fakt, že oddělení dokázalo do té doby pro firmu sice vyjednávat kvalitní podmínky na trhu, avšak neumělo dostatečně prodávat své schopnosti a výsledky interně. Vyselektovali tedy klíčové pracovníky, kteří pravidelně prezentují výstupy, a oslovili je s dobrovolnou účastí v programu. Právě vlastní angažovanost pracovníků se nakonec ukázala jako jeden z klíčových pilířů úspěchu. Při dotazu z publika, zda měly tedy vynaložené investice skutečný přínos, tak Tomáš Veit odvětil:

„Tréninky pro nás měly rozhodně význam a přinesly nejlepší poměr cena-výkon.“

Nadto doplnil, že jejich oddělení nákupu je skutečně úzce orientováno na efektivitu nákladů a po uskutečnění tréninků zjistili, že u většiny lidí skutečně došlo k dlouhodobému posunu ve způsobu prezentování a zároveň k úspoře času při vlastní přípravě prezentací, které najednou netrvaly dlouhé hodiny či dny. Zvýšila se tedy efektivita lidí, kteří zároveň získali větší sebedůvěru v projevu a celé oddělení nyní dokáže lépe prosazovat svou roli ve firmě i v očích vedení.

Káva s DEVELOREM: Prezentace, co mají říz!

Setkání Bea Brosková zakončila zajímavou aktivitou – letmou ukázkou jednoho z mnoha cvičení, která realizuje v rámci tréninků. Pro tzv. PowerPoint Karaoke si vytáhla z publika účastníka, se kterým společně demonstrovala sílu obrazů při využití v prezentacích. Po zhlédnutí společného nijak nepřipraveného, improvizovaného vystoupení, nešlo než dát za pravdu, že prezentace skutečně nemusí být pouze informativního charakteru, ale mohou dokonce bavit. Často k nim dokonce není potřeba ani mnohastránkový dokument v PowerPointu...

A jak jste na tom s prezentacemi vy? Rádi byste zlepšili své dovednosti? Obraťte se na společnost DEVELOR a zkonzultujte vaše potřeby.