Ředitel firmy jako garant talent managementu

Ilustrační snímek

Zaměstnancům nestačí říkat, že jsou pro firmu tím nejdůležitějším, je třeba jim to ukázat. Výkonný ředitel firmy by proto měl být zapojen do iniciativy talent managementu a jít všem svým lidem příkladem. Co přesně to znamená?

1. Vytvářet kulturu, v níž jsou lidé na prvním místě

Tuto odpovědnost by ředitel nikdy neměl delegovat. Měl by vycházet z jednoduchého předpokladu – zacházet se zaměstnanci jako se zákazníky. Znamená to sledovat jejich potřeby a podporovat co nejflexibilnější přístupy k jejich plnění.

2. Zapojit neustálý rozvoj

Ředitel může hrát aktivní roli v řízení talentů tím, že bude podporovat prostředí, v němž se budoucí potřeby zaměstnanců plní prostřednictvím neustálého rozvoje. Měl by prostřednictvím manažerů zaměstnancům umožnit, aby si vybrali, co je zajímá a mohli se v této oblasti dále rozvíjet.

3. Zapojit sebe sama

Ředitel by si neměl myslet, že stačí vybrat vzdělávací program, kterého se zúčastní celá firma, ale on ne. V rámci celofiremního vzdělávacího programu by měl jasně ukázat, že věří jeho obsahu. Jako účastník má jedinečnou možnost jít příkladem.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management