Řeč těla pro silné lídry

Každý lídr by měl ovládat řeč svého těla. Přečtěte si deset neverbálních doporučení Americké manažerské asociace pro silné lídry.

1. Větší sebedůvěra

Pouhé dvě minuty v „silné póze“ jako je záklon s rukama za hlavou, položení nohou na stůl nebo stoj s roztaženýma rukama a nohama, stačí k posílení hladiny testosteronu a naopak snížení hladiny stresového hormonu kortizolu.

2. Naslouchání

Když s vámi někdo mluví, věnujte mu plnou pozornost. Znamená to otočit se hlavou a trupem k němu, udržovat oční kontakt a pokyvovat – nikoli otáčet se zády, hrát si s mobilem nebo sledovat hodinky.

3. Podpora spolupráce

Fyzické překážky mají na vývoj spolupráce velký vliv. Odstraňte proto vše, co jakýmkoli způsobem staví překážku mezi vás a váš tým. Může to být i špatně položený nebo držený hrníček při společném pití kávy.

4. Podávání rukou

Krátké potřesení rukou vytváří mezi lidmi pozitivní pouto. Lidi, kteří si s námi potřásli rukou si také více pamatujeme.

5. Úsměv

Úsměv podpoří váš vlastní pocit spokojenosti a zároveň dá vašemu okolí najevo, že jste přístupní, důvěryhodní a otevření spolupráci.

6. Zrcadlení výrazů a postojů

Chcete-li druhým ukázat, že s nimi souhlasíte, vnímejte jejich výrazy, postoje a gesta a nechte své tělo přirozeně opakovat stejné pohyby.

7. Mluvení s rukama

Jakmile zapojíte gestikulaci, bude se vám lépe mluvit i myslet.

8. Odhalení pravdy

Uvědomte si, že nejste sami, kdo se snaží ovládat řeč svého těla. Výrazy obličeje, gesta nebo postoj proto u zdatného řečníka nic neprozradí. Pravdu vám mohou ukázat nohy. Nervozita a strach se odrážejí právě na pohybech nohou.

9. Autorita

Chcete-li si získat autoritu, nezvyšujte hlas. Před důležitým rozhovorem nebo telefonátem chvíli relaxujte a se sevřenými rty opakujte zvuk „hm“. Dávejte si pozor, aby vás hlas nebyl příliš vysoký a na konci vět šel do tečky.

10. Zlepšení paměti

Existuje výzkum, který ukázal, že si více zapamatujeme, když při poslechu druhých nebudeme křížit ruce ani nohy.

-kk-

Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association