"Řeč těla" a její psychologický význam

Článek se zabývá neverbální komunikací a jejím používáním u různých skupin lidí. Neverbální komunikace, neboli „řeč těla“, je vyjadřovacím prostředkem, který má velký význam zejména v kulturách mimo oblast USA. Američané kladou mnohem větší důraz na slovní vyjadřování.

Neverbální komunikace je velmi důležitá zejména tehdy, když mezi komunikujícími existují jazykové bariéry. Chybí-li slova, spoléhá se příjemce informace zcela přirozeně na to, co je k dispozici, tedy na tón řeči a pohyby, které řeč doprovázejí.

Neverbální komunikace nám mnohdy poskytuje informace o různých kulturách. Obyvatel Itálie nebo jiné jihoevropské země bude používat jiná gesta a intonaci než Japonec. Protože si někdy si na základě gestikulace můžeme vytvořit nesprávný obrázek o člověku, se kterým mluvíme, je rozhodně dobré se nejprve informovat o těchto kulturních rozdílech a naučit se je rozlišovat.

Kromě gestikulace hraje svou roli i osobní prostor a odstup dvou komunikujících lidí. Prostor, který si okolo sebe udržujeme, se nazývá proxemika. Obecně se dá říci, že čím blíže stojí dva lidé u sebe, tím bližší nají k sobě vztah. Znalost těchto detailů může pomoci například při jednání s obchodními partnery nebo s klienty.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com