Řadoví manažeři jako prostředníci vzdělávání personálu

Jaké dovednosti potřebují řadoví manažeři k podpoře vzdělávání, školení a rozvoje svých lidí a jak mohou HR a školící profesionálové podpořit manažery v rozvoji těchto dovedností?

Průzkum britského Institutu pro personalistiku a rozvoj CIPD v oblasti role řadových manažerů pro školení a rozvoj vyzdvihuje kritickou úlohu, kterou hrají, ale také ukazuje, že řada manažerů se necítí plně připravena tyto odpovědnosti vykonávat.

První „instrument“ v novém on-line nástroji CIPD je audit řadového manažera, který je navržen tak, aby zhodnotil, co organizace očekává od svých manažerů co do rozvoje a školení a k identifikaci oblastí, kde je potřebná další akce. Uvádí se zde také, že by pracovníci HR měli přezkoumat způsob implementace systémů a procesů učení, školení a rozvoje. Jsou obavy, že neberou dostatečný ohled na to, že je potřeba, aby byly přeneseny do praxe řadovými manažery.  

Druhý nástroj dává uživatelům šanci přezkoumat a zhodnotit kulturu a systémy ve své firmě, které mohou ovlivňovat rozsah, do kterého řadoví manažeři mohou efektivně podporovat a propagovat nabývání vědomostí.  

Třetí se zaměřuje na identifikaci priorit rozvoje dovedností pro řadové manažery. Tento instrument lze využít ke zhodnocení řadových manažerů jako skupiny v rámci organizace nebo jako diagnostický nástroj pro jednotlivé manažery, formující základy diskuzí o osobním rozvoji.  

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management