Psychoterapie pomáhá vedoucím pracovníkům nalézt psychickou rovnováhu

Když selže komunikace v podniku a mezilidské vztahy se vyhrotí, nastávají problémy. Vedoucí pracovníci proto začali v poslední době vyhledávat nové osobní poradce – lidi školené v oboru psychoterapie. Ti se zaměřují na osobní emoční faktory, které mají vliv na styl vedení dotyčného šéfa. Někteří vedoucí pracovníci jsou arogantní, nepřipouštějí konstruktivní diskusi nebo odmítají veškeré iniciativy ze strany podřízených.

Psychoterapie pomůže vedoucímu pracovníkovi najít důvody konfliktů, k nimž dochází a způsoby jejich řešení. Psychoterapeuti používají mimo jiné také skupinová sezení, na kterých mohou vidět, jak se pracovní tým chová v praxi. Na těchto skupinových setkáních se nejlépe pozná, jakou roli každý člen v týmu hraje. Psychoterapeut pak na základě zjištěných výsledků dokáže dotyčnému říci, na jakých nedostatcích ve svém charakteru by měl pracovat.
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal