Psychologicky bezpečné pracovní prostředí: Jak vypadá a jak jej stvořit?

Podpora duševního zdraví na pracovišti je na vzestupu. Firmy si začínají čím dál víc uvědomovat, že péče o psychiku a well-being zaměstnanců se jim vrátí v podobě spokojených, efektivních pracovníků. Důležitou roli pak v tomto ohledu hrají manažeři. Jak vypadá psychologicky bezpečné prostředí a jak jej můžete utvořit z pozice týmového vedoucího?

Ilustrační snímek

Co to je psychologicky bezpečné prostředí?

Jak uvádí Center for Creative Leadership, je to takové pracovní prostředí, kde mohou pracovníci naplňovat svůj potenciál. Je to netoxické prostředí, kde neprobíhá nezdravá konkurence, ale kde si naopak pracovníci pomáhají a kde panuje otevřená komunikace. Také je to prostředí, kde se lidé nebojí mluvit o psychických problémech, stresu, frustraci či syndromu vyhoření, a kde se na tato témata nepohlíží s despektem.

Jak vytvořit psychologicky bezpečné prostředí?

  • Mějte duševní well-being pracovníků jako prioritu. A to nejen tajně někde na papíře. Duševní pohoda a péče o psychické zdraví pracovníků by měla být explicitní priorita. Něco, o čem se se svými podřízenými bavíte. Tak, aby věděli, že za vámi mohou s problémy duševního rázu kdykoliv přijít, aniž by se museli bát vaší reakce.

  • Nepodporujte toxické chování. Toxických projevů (jako jsou nezdravá konkurence, šikana, workoholismus, ostrakizace pracovníků nebo pomlouvání) nejenže se nesmíte za žádnou cenu z pozice manažera nikdy dopouštět, ale především je nesmíte ani přímo či nepřímo podporovat u svých podřízených.

  • Řešte konflikty hned jak nastanou. Mnoho manažerů se snaží mít v týmu natolik „sluníčkovou“ atmosféru, že zavírají oči před všemi problémy a konflikty, které v týmu vládnou. Konflikty jsou ale součástí každého kolektivu. A vaším úkolem je naučit svůj tým tyto konflikty řešit. Řešte konflikty hned, jak nastanou, neignorujte je a řešte je transparentně a v klidu.

 

-mm-

 

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership