Pryč s kójemi?

V době zvýšeného chaosu na pracovišti je způsob, jak vyživovat pracovní sílu a udělat z pracoviště adekvátní místo pro podporu pracovní  morálky, způsobem, jak pracoviště zlidštit. Mezi současné trendy patří i kóje, s „ochrannými“ zdmi, které poskytují nulové soukromí. Jak fungují kóje pro zaměstnance? Umožňují opravdu odvádění kvalitnější práce a zvýšenou produktivitu?

Je známo, že uspořádání prostor má spojitost s mezilidským chováním. Když dáte lidi do uzavřených a tmavých prostor, budou se chovat jinak, než v otevřených a světlých prostorách. Je zajímavé sledovat, jak se lidé snaží své kóje zlidštit. Zdobí je rodinnými obrázky, nástěnkami nebo předměty, které jsou pro ně příjemné.

Co se ale ve skutečnosti děje s pracovními vztahy v kultuře kójí?

- Zdi separují. Než by se zvedli a přešli pár řad, lidé raději pošlou e-mail.

- Komunikace vázne a dochází častěji k nedorozuměním.

- Protože je až 70 % komunikace neverbální, lze věci snadno vyložit jiným způsobem a trpí týmová práce.

V USA propuká tiché hnutí za zboření existujících „zdí“ mezi odděleními, funkcemi i tituly. Cílem je dramaticky zlepšit vztahy, vybudovat důvěru a zvýšit spolupráci. Lídři mají možnost k přispět následovně:

- Uvědomění. Pro začátek by si vedení mělo uvědomit, že vůbec nějaké zdi existují a že ekonomická efektivnost kójí je draze vykoupena ztrátami spojenými s kolapsem vztahů a neefektivní spoluprací.

- Stanovení cíle. Firemní manažerský tým se může vědomě rozhodnout změnit kulturu adoptováním směrnice pro vytvoření kultury otevřeného pracoviště a podpory designu pracoviště, které bude sloužit žádoucí kultuře.

- Podpora týmové práce. Spolupráce může být významně posílena, když se lidem ponechá volnější ruka v řešení jejich pracovních prostor.

- Podpora ze strany HR. Povzbuďte systém HR, aby posiloval potřebu rozbořit „zdi“. Ať podporují týmovou prací a pracují na eliminaci dalších bariér HR pro efektivní a zdravé vztahy.

-av-
Zdroj: The Business Journals - novinky z oblasti podnikání a obchodu z jednotlivých regionů USA
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Business Journals