První kroky v nové manažerské roli

Noví manažeři si na jednu stranu říkají, že jim nastávají dobré časy, kdy mohou realizovat své záměry a druzí je budou muset poslouchat. Na druhou stranu však také pochybují o tom, zda budou mít autoritu a zda je ostatní budou mít rádi. Důležité je neklást na sebe od počátku příliš velký tlak a nesnažit se být perfektní.

Začněte tím, že se zhluboka nadýchnete a k nové práci budete přistupovat pozitivně. Rozhodněte se, jakým typem manažera chcete být. Přemýšlejte o tom, jak budete řešit různé situace, motivovat a rozvíjet zaměstnance, komunikovat s nimi. Tyto zásady si sepište a umístěte na viditelné místo nebo s nimi seznamte někoho důvěryhodného, kdo vám je bude připomínat.

Důkladně se seznamte s cíli firmy a oddělení, v němž budete zastávat vedoucí funkci. Taktéž pomůže, když si je sepíšete. Měli byste znát svou vlastní roli, očekávání a cíle. Pak přichází na řadu cíle zaměstnanců. Je na vás, abyste vytyčili cíle jednak celému týmu a jednak jednotlivým jeho členům.

Svolejte poradu, kde všechny seznámíte s výše popsanými kroky, vysvětlíte, že jste noví a potřebujete jejich pomoc. Zodpovězte všechny otázky, které vyvstanou. Buďte připraveni učit se z nových zkušeností i chyb. Najděte si čas na motivaci, podporu a uznání svých lidí.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com