První 3 kroky ke koučování zaměstnanců

Ilustrační snímek

Ptát se, naslouchat a vcítit se do podřízených. To je stručně vyjádřená podstata koučovacího přístupu k řízení zaměstnanců. Od manažerů se dnes již dávno neočekává, že budou znát odpovědi na všechno a otrocky říkat zaměstnancům, co mají dělat. Koučovací přístup zaměstnance více inspiruje a pomáhá jim dále růst. Učí je přemýšlet a přicházet s vlastními nápady.

Neexistuje žádný jednotný návod, jak být dobrým koučem podřízených. Každý manažer si musí najít svůj styl. Tři kroky, jimiž můžete začít, však popsal server Harvard Business Review.

1. Ptejte se

Nejdříve ze všeho byste svým lidem měli dát prostor k vyjádření. Poslouží vám k tomu otevřené otázky. Pokud se například sejdete s podřízeným za účelem řešení několika věcí z poslední doby, stačí říci: „Tak čím byste chtěl začít?“ Dáte tím najevo, že jste připraveni poslouchat a nechat zaměstnance mluvit o tom, co je podle něho důležité.

2. Naslouchejte

Poslouchat a naslouchat není totéž. Když někoho posloucháme, vnímáme, že mluví, nějak si vykládáme jeho slova a nějak jim rozumíme. Když však nasloucháme, naše tělo i mysl dělá vše pro to, aby druhý cítil, že jej posloucháme. V koučování se při naslouchání klade velký důraz na oční kontakt. Neznamená to dívat se druhému do očí nepřetržitě, ale více než při běžné komunikaci. Dále je zapotřebí věnovat druhému plnou pozornost, a tudíž odložit veškeré další aktivity a rušivé prvky. Manažer si může dělat stručné poznámky, nikoli však do takové míry, aby to podřízeného rušilo.

3. Ukažte empatii

Empatie znamená pochopit názor druhého a zároveň jeho emoce. Je základním předpokladem pro to, aby se zaměstnanec zbavil pocitu rozpaků či studu a začal kreativně uvažovat o možných řešeních. Dávejte si proto pozor, abyste podřízeným, kteří s vámi hovoří o určitém problému, nedávali najevo, že vaše problémy jsou větší než ty jejich nebo je naopak nechlácholili prázdnými frázemi typu: „Berte život s větším nadhledem.“ Nesnažte se hledat řešení dříve, než ukážete, že rozumíte pocitům dotyčného. Zároveň však mějte na paměti, že empatie není omluvou pro špatné výkony. Je to důležitý první krok na cestě k hledání nejlepších možných řešení.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review