Průvodce komunikací v období změn

Když se firma chystá na nový projekt nebo jen usiluje o změnu zavedených procesů, nevyhnutelně se setká s odporem některých zaměstnanců nebo dokonce zaměstnaneckých skupin. Tento odpor vzniká téměř okamžitě a vychází ze strachu z nových věcí. Jde o přirozenou lidskou reakci, která je ovšem neproduktivní.

Důležité je uvědomit si, kdo bude mít nad změnami kontrolu a kdo je vůbec navrhuje. Nové iniciativy nelze brát jen jako zodpovědnost nejvyššího vedení. Střední manažeři či vedoucí jednotlivých oddělení mají také tu svoji. Jak má tedy manažer zajistit, aby jeho strategie a plány měly šanci na úspěch?

- Předneste správnou myšlenku. Ze všeho nejdříve musí manažer novému projektu sám dobře rozumět. Je třeba mít jasnou vizi a vidět její výhody, zajistit potřeným lidem potřebné vzdělání, vymezit konkrétní změny, stanovit si cíle a mít jasno v dopadu nových opatření na koncové uživatele.

- Předneste to správným lidem. Je třeba určit specifické skupiny lidí, kterých se budou změny přímo či nepřímo dotýkat. Mezi klíčové skupiny patří představenstvo, členové vrchního vedení, ředitelé, střední manažeři, vedoucí, zástupci odborů, koncoví uživatelé, prodejci, vládní představitelé a široká veřejnost.

- Předneste to ve správnou dobu. Změny není vhodné tajit do poslední chvíle. Na druhou stranu není ani třeba hovořit o specifických termínech školení již v lednu, když časový rozvrh bude hotov do listopadu. Neuškodí však zmínka o tom, že změny se chystají a termíny budou upřesněny např. v září.

- Předneste to pomocí správného média. Zde by management měl vědět, zda jeho organizace komunikuje raději e-mailem, na velkých poradách, menších schůzkách, pomocí newsletterů, na shromážděních apod. Vhodný způsob může také poradit oddělení marketingu.

- Předneste to s pomocí správného člověka. Velice důležitá je důvěryhodnost. Zdroj nových informací proto hraje zásadní roli v tom, jak je zaměstnanci přijmou. Hlavní změny by mělo přednést nejvyšší vedení, potřebuje však při tom i podporu středního managementu. Méně významné změny, které přímo ovlivní jen určitou část zaměstnanců by měli oznamovat vedoucí pracovníci, kteří jsou těmto zaměstnancům nejblíže.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher